Wordt lid van onze IJsclub

U kunt met uw hele gezin of individueel lid worden van onze IJsclub. Dit geeft u de volgende voordelen:
  • Gratis toegang
  • Updates over onze IJsclub
  • Schaatsgarantie!
Wanneer in een seizoen de ijsbaan niet open is geweest doordat er geen ijs lag, worden alle leden uitgenodigd om een middag (op kosten van de ijsclub) te komen schaatsen op een kunstijsbaan. De leden worden hierover geinformeerd en gevraagd een aanmeldings strook in te leveren.

Voor registratie als lid kunt u gebruik maken van onderstaand betalingsformulier en inleveren bij:
Thera Hanse
Rietstraat 6
4926 HC, LAGE ZWALUWE

Dowload hier het betalingsformulier.

U ontvangt daarna van ons, na de administratieve afhandeling en betaling, een registratiebewijs.

Let op: Dit registratiebewijs is tevens uw entreebewijs!
Dus altijd goed bewaren en meenemen bij uw bezoek aan onze schaatsbaan!

Kosten

Lidmaatschap, per jaar
Individueel € 10,00 p.p.
Per gezin € 25,00 (alle gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen)
Rustend lid € 3,50 p.p.
Na de algemene ledenvergadering(december) van het lopende seizoen stopt de voorverkoop en worden de prijzen van de lidmaatschappen verdubbeld.

Toegang tot de schaatsbaan per dagdeel (zonder lidmaatschap)
Schaatsen € 3,50 p.p.
Kijken € 1,00 p.p