Evenementen

Wanneer de ijsclub is geopend (zie melding linksboven op home page) houden wij u via deze pagina op de hoogte over mogelijke evenementen die plaats gaan vinden. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals:

  • Hardrij wedstrijden
  • Jeugd behendigheidsspelen
  • Gecostumeerd schaatsen (reeds in 1959 al populair bij onze ijsclub)

Tevens zal de ijsbaan bij tijd en wijle worden opgeluisterd door een dweilband.